Loty w specjalnej cenie!
Loty w specjalnej cenie!
Loty w specjalnej cenie!
Zaplanuj romantyczną podróż na Walentynki!
Już dziś kup bilet na Walentynki w super cenie! Loty po Polsce od 139 PLN, po Europie
od 349 PLN i do Azji od 1799 PLN w obie strony i z bagażem.
Promocja dotyczy podróży od 01.02 do 31.03.2017. Oferta ważna do 05.02.2017 na lot.com.
Loty w specjalnej cenie!
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, o nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).