Wypełnij swój kalendarz podróżami!
Wypełnij swój kalendarz podróżami!
Wypełnij swój kalendarz podróżami!
Wypełnij swój kalendarz podróżami!
Skorzystaj ze styczniowej promocji LOT! Europa od 199 PLN, Azja od 1799 PLN i Ameryka Północna od 1899 PLN w obie strony z bagażem! Kup bilet i już teraz zaplanuj swoje podróże na cały 2017 rok. Nie zwlekaj: promocja do 17 stycznia na lot.com!
Wypełnij swój kalendarz podróżami!
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, o nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).