Emigracja zarobkowa

Emigracja zarobkowa, a skłonność do wyjazdów

Wielu wydaje się, że emigracja zarobkowa wśród Polaków jest bardzo popularna. Skłonność do wyjazdów zarobkowych nie jest u nas jednak taka oczywista. Jak się okazuje, gotowość wyjazdu do pracy za granicę wyraża jedynie osiem procent Polaków. Oczywiście większość z nich to osoby młode.

Niemcy, Wielka Brytania, Holandia

Patrząc na ostatnią dekadę, najczęściej Polacy wjeżdżali do Niemiec. Pracowało tam aż 41% ankietowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W Wielkiej Brytanii pracowało z kolei 23% a w Holandii 20%. Autorzy raportu zauważają jednocześnie, że na sile nabiera właśnie emigracja zarobkowa do Królestwa Niderlandów.

Zaznaczono też, że jeśli do pracy za granicę wyjeżdżaliśmy tylko raz, najczęściej stawialiśmy na Wielką Brytanię. W przypadku wielokrotnych wyjazdów dominują z kolei Niemcy.

Niskie zainteresowanie emigracją

Raport CBOS jednocześnie uwypukla jeszcze jedną rzecz. Otóż obecnie emigracja zarobkowa interesuje coraz mniejszą liczbę Polaków. Aż 84% nie wykazuje zainteresowania wyjazdem do pracy poza Polskę. W porównaniu z poprzednimi latami jest to wynik dość wysoki, bo jeszcze w roku 2015 emigracja zarobkowa nie interesowała 80% społeczeństwa. Najbardziej zainteresowani wyjazdem są rzecz jasna osoby młode do 24. roku życia.

Related Post