płace minimalne w Unii Europejskiej

Jak kształtują się płace minimalne w Unii Europejskiej?

Eurostat postanowił sprawdzić płace minimalne w Unii Europejskiej. Polska w swoim regionie nie wypada najgorzej, choć trzeba zauważyć, że różnica pomiędzy Wschodem Wspólnoty a państwami na Zachodzie jest dość duża. Poza tym uwagę zwrócić trzeba też na to, że płaca minimalna obowiązuje w 22 państwach. Nie mają jej Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia oraz Szwecja.

Trzy grupy płac

Państwa UE pod względem płac podzielić możemy na trzy grupy. Pierwsza to ta, w której minimalne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie poniżej 500 euro, druga w granicach 500 – 1000 euro, a trzecia powyżej 1000 euro.

Polska zalicza się do grupy pierwszej, ale w gronie dziewięciu państw jest na pozycji drugiej. Płaca minimalna w przeliczeniu wynosi u nas 435 euro, a przed nami jest tu tylko Estonia z wynikiem 470 euro. Najgorzej wypada tu Bułgaria, gdzie wynik ten to zaledwie 235 euro. Kolejne są Rumunia – 275 euro, Łotwa i Litwa – po 380 euro, Czechy – 407 euro, Węgry – 412 euro, Chorwacja – 433 euro i Słowacja – 435 euro.

Drugą grupę otwiera Portugalia z wynikiem 650 euro. Lepsze od niej są kolejno Grecja – 684 euro, Malta – 736 euro, Słowenia – 805 euro oraz Hiszpania 826 euro.

Pozostałe siedem krajów mają płacę minimalną na wyższym poziomie. W najlepszej grupie najsłabszy wynik ma Wielka Brytania, bo jest tam ona na poziomie 1397 euro. We Francji jest to 1480 euro, w Niemczech 1498 euro, w Belgii 1532 euro, w Holandii 1552 euro, w Irlandii 1563 euro, a w Luksemburgu aż 1999 euro.

Patrząc więc na płace minimalne w Unii Europejskiej, wyraźnie widzimy, że najlepiej wygląda to na Zachodzie i Północy Europy. Środkowo-Wschodnia część Starego Kontynentu, w której znajduje się też Polska, wygląda tu natomiast najsłabiej.

Eurostat podkreśla jednocześnie, że biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, różnica nie jest tak wyraźna, choć i tak pomiędzy Luksemburgiem a Bułgarią jest ona trzykrotna.

Related Post