1). Regulamin obowiązuje każdego użytkownika, który dokonał wpisu na listę mailingową celem subskrypcji na otrzymywanie listu elektronicznego zwanego dalej „newsletterem” serwisu eMoney24.pl.

2). Usługa subskrypcji newslettera serwisu www.eMoney24.pl jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu.

3). Zamówienie usługi newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.eMoney24.pl:

– wpisanie w odpowiednim formularzu adresu poczty elektronicznej, na który użytkownik chce otrzymywać newsletter,

– aktywowanie linku zawartego w e-mailu, wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, co umożliwia weryfikację poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

4). Każdy użytkownik newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wypisanie się na stronie internetowej www.eMoney24.pl.

5). Zamawiając newsletter użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) na potrzeby działalności Adnox.pl.

6). Adres poczty elektronicznej, podany przez użytkownika dla celów subskrypcji newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.

7). Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych jest firma Adnox.pl z siedzibą w Tczewskich Łąkach, mailingowa baza danych zgłoszona w GIODO, Nr księgi: 103742, nr zgłoszenia: 012269/2011

There are 2 comments

Comments are closed.