nowy zawód w budownictwie

Od września będzie nowy zawód w budownictwie

Od pierwszego września będzie w Polsce obowiązywała nowa klasyfikacja zawodów. Wiemy już, że pojawi się na przykład nowy zawód w budownictwie. Będzie nim technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Dołączy on do zwodów obecnych, którymi są technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych, monter konstrukcji budowlanych, zdun, murarz-tynkarz, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

50 tys. uczniów

Zauważmy od razu, że dziś wspomniany już nowy zawód w budownictwie kształcenie oferuje wyłącznie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Jego dodanie to nie jedyne zmiany na tej płaszczyźnie. Poza tym montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zastąpi monter sieci i instalacji sanitarnych, a technika urządzeń sanitarnych technik inżynierii sanitarnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się również do uczniów, którzy kształcą się w zakresie budownictwa. Jest ich 48,9 tys., z czego 21,8 tys. uczy się na kierunku technika budownictwa. Ponadto 10,7 tys. kształci się na montera zabudowy i robót wykończeniowych, 7,5 tys. na technika geodetę, 3,5 tys. na murarza-tynkarza, a 3,4 tys. na montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Co ciekawe niewielu, ale jednak uczy się na zdunów. W tym kierunku poszło zaledwie siedmiu młodych Polaków.

Wspomnijmy o jeszcze jednej istotnej zmianie. Otóż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że od 1 września 2017 r. pojawią się szkoły branżowe I stopnia. Zastąpią one zasadnicze szkoły zawodowe. Od roku 2019 r.będą to 5-letnie technika, a od 2020 r. szkoły branżowe II stopnia.

Related Post