Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić emeryturę pracującemu emerytowi?

Często występuje sytuacja, w której emeryt pobierający świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podejmuje zatrudnienie, aby dorobić do emerytury. Jednak, aby emeryt mógł pracować jednocześnie pobierając emeryturę w pełnej wysokości musi spełni określone warunki.

Świadczenie może być zmniejszone lub zawieszone tylko w przypadku, gdy osiągane przychody emeryta objęte są obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Są to na przykład przychody z pracy na podstawie umowy o pracę czy z pracy na podstawie umowy zlecenia.

Osoba, która zamierza dorabiać do emerytury powinna poinformować o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych już przy składaniu wniosku o emeryturę, gotowe formularze są do pobrania na stronie ZUS. Ponadto taka osoba musi co orku do końca lutego przekładać do ZUS zaświadczenie o o wysokości przychodu za ubiegły rok. Jest to o tyle istotne, że jeśli ZUS nie zostanie poinformowany o osiąganych przychodach a zażąda zaświadczenia o przychodach, będą to przychody za ostanie 3 lata.

Jaki przychód wpływa na zmniejszenia świadczenia z ZUS:

Jeśli przychód nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wysokość świadczenia nie ulegnie zmianie.
Jeśli przychód wyniesie więcej niż70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 130% tej kwoty, świadczenie zostanie zmniejszone.

Jeśli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata emerytury zostanie zawieszona.

Related Post