Limity potrąceń komorniczych

Limity potrąceń komorniczych i kwoty wolne w roku 2017

Masz jakieś zaległości i obawiasz się komornika? Jeśli tak z pewnością zainteresują Cię nowe limity potrąceń komorniczych oraz kwoty wolne, o których komornicy mogą zapomnieć. W tym roku ulegają one zmianom. Między innymi ze względu na podniesienie płacy minimalnej do 2000 zł oraz minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu 1000 zł.

Jak kształtuje się wysokość zajęć komorniczych w nowym roku w związku z wyższymi stawkami emerytur, rent i płacy minimalnej oraz zmian w przepisach?

Zajęcie komornicze z wynagrodzenia

Niezależnie od wielkości zadłużenia, oczywistą sprawą jest, że komornik niemal nigdy nie może zająć całego wynagrodzenia osoby borykającej się z długiem. Kwoty wolne oraz limity potrąceń komorniczych zależne są tu od formy umowy pomiędzy pracodawcą a osobą pracującą.

Tak oto przy pracy na pełen etat komornik może zabrać do 50% wynagrodzenia oraz 60% przy zobowiązaniu alimentacyjnym. Kwota wolna od zajęcia wzrasta jednak do 2000 zł brutto, a więc równowartości płacy minimalnej, co daje 1459 zł netto.

W przypadku pracy na niepełny etat kwota wolna zmniejsza się proporcjonalnie do czasu pracy.

Trudniej mają pracujący na umowę cywilnoprawną, a więc między innymi popularną umowę zlecenie czy o dzieło. Wówczas komornik może zająć całość takiego wynagrodzenia, chyba że jest ono jedynym źródłem dochodu osoby zadłużonej. Jeśli zgłosi się ona do komornika ze stosownymi wyjaśnienia, zastosowane mogą być limity potrąceń komorniczych zgodne ze stawkami przy umowach o pracę.

Zajęcia w rentach i emeryturach

Do 75% wzrasta również kwota wolna od zajęcia komorniczego dla rent i emerytur. Zmiana ta nastąpi jednak dopiero wraz z dniem 1 lipca. Do tego czasu obowiązuje 50-procentowa stawka kwoty wolnej.

Limity potrąceń komorniczych
Tak więc przy całkowitej niezdolności, kiedy to minimalne świadczenie od marca wynosić będzie 1000 zł, w drugim kwartale kwota wolna kształtować się będzie na poziomie 500 zł, ale już od 1 lipca wyniesie aż 750 zł.

W przypadku częściowej niezdolności od 1 marca minimalna wysokość renty wynosić będzie 750 zł. Przez trzy miesiące od marca do końca czerwca kwota wolna wyniesie więc 375 zł, a więc 50% minimalnej renty, a po 1 lipca 562,50 zł.

Nie zmieni się natomiast limit potrąceń dla rent i emerytur, który nadal wynosić będzie 25% takiego świadczenia.

Zajęcie z konta bankowego

W przypadku konta bankowego, a więc rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby kwotą wolną od podatku jest 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc 1500 zł. Oczywiście dotyczy to pracowników zatrudnionych na pełen etat.

Related Post