pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna z Polski dla Syrii

Na jakie środki z Polski może liczyć Syria? W ubiegłym roku pomoc humanitarna przeznaczona dla Syryjczyków kosztowała Polskę 46 mln złotych. Wszystko wskazuje też na to, że w tym roku kwota ta ma być podobna. Czy to wiele? Wydaje się, że nie najwięcej. Warto bowiem zauważyć, że w roku ubiegłym tylko na Białoruś w ramach pomocy rozwojowej przeznaczono znacznie więcej.

Środki w wysokości 30 mln euro

Wiceminister MSZ Joanna Wronecka zauważa, że w roku 2016 środki przeznaczone na pomoc humanitarną wyniosły w Polsce 30 mln euro, a więc około 126 mln zł. Skorzystała na tym nie tylko Syria, ale także Liban, Jordania oraz iracki Kurdystan. Pomoc obejmowała tutaj wsparcie medyczne, a także usługi edukacyjne.

Z kolei w ramach pomocy humanitarnej Białoruś dostała od Polski 70 mln euro. Ponad dwadzieścia milionów euro więcej powędrowało natomiast na Ukrainę. W przypadku Ukrainy środki przeznaczono na wsparcie psychologiczne, promowanie przedsiębiorczości i system zarządzania kryzysowego. Białoruś środki dostała na rozwój niezależnych środowisk białoruskich czy mediów, a ponadto na wsparcie przedsiębiorczości i sektora prywatnego.

Related Post