pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna z Polski dla Syrii

Posted by - 25 maja 2017

Na jakie środki z Polski może liczyć Syria? W ubiegłym roku pomoc humanitarna przeznaczona dla Syryjczyków kosztowała Polskę 46 mln złotych. Wszystko wskazuje też na to, że w tym roku kwota ta ma być podobna. Czy to wiele? Wydaje się, że nie najwięcej. Warto bowiem zauważyć, że w roku ubiegłym tylko na Białoruś w ramach

pomocy dla uchodźców

Polska przeznaczy 1,5 miliona euro w ramach programu pomocy dla uchodźców

Posted by - 1 marca 2017

Premier Beata Szydło poinformowała, że Polska przeznaczy 1,5 miliona euro w ramach pomocy dla uchodźców. Będą to środki wpłacane za pośrednictwem ONZ, UE i w ramach tak zwanej pomocy bilateralnej. Poza tym podano do informacji, że 1,5 mln złotych zostanie przeznaczone na odbudowę szpitali w Syrii. Mniej niż inni 1,5 mln euro nie wydaje się