pomocy dla uchodźców

Polska przeznaczy 1,5 miliona euro w ramach programu pomocy dla uchodźców

Premier Beata Szydło poinformowała, że Polska przeznaczy 1,5 miliona euro w ramach pomocy dla uchodźców. Będą to środki wpłacane za pośrednictwem ONZ, UE i w ramach tak zwanej pomocy bilateralnej. Poza tym podano do informacji, że 1,5 mln złotych zostanie przeznaczone na odbudowę szpitali w Syrii.

Mniej niż inni

1,5 mln euro nie wydaje się być kwotą wysoką. Przynajmniej patrząc tutaj na to, jak wysokiej finansowej pomocy dla uchodźców udzielą inne państwa Grupy Wyszehradzkiej. Tak oto rząd Czech przekaże 7 milionów euro, rząd Słowacji 4,7 miliona euro, a rząd Węgier – 5 milionów euro.

Sama wpłata Polski nie jest też żadną niespodzianką. Otóż już rok temu na konferencji Supporting Syria and the Region polski rząd zobowiązał się wpłacić 3 mln euro do międzynarodowego funduszu na rzecz ogarniętego wojną regionu i samej Syrii.

Related Post