Frankowicze

Frankowicze mogą liczyć na nowe rozwiązania

Być może już niebawem Frankowicze będą mogli odetchnąć z ulgą. Prezes Narodowego Banku Polskiego informuje bowiem, że za około dwa tygodnie usłyszeć powinniśmy o rozwiązaniach, które pomogą osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich i teraz mają problem z jego spłatą.

Grupa Robocza działająca przy Komitecie Stabilności Finansowej, którą tworzą przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przygotowała już pewne rozwiązania i przedstawiła je dla KNF i Ministerstwa Finansów.

Porozumienia z klientami

Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu Komitet Stabilności Finansowej wydał w końcu oczekiwane rekomendacje dla banków, które posiadają kredyty frankowe. Maja one skłonić je do zawierania z klientami porozumień. Te dotyczyć miałaby dobrowolnego przewalutowania zaciągniętych kredytów.

Niemal na pewno nie dojdzie jednak do nałożenia na banki z kredytami frankowymi wyższych podatków. To mogłoby bowiem zagrozić stabilności krajowego systemu finansowego.

Na konkrety Frankowicze muszą więc jeszcze poczekać, choć pojawia się pewne światełko w tunelu i pozwala mieć nadzieję na poprawę ich sytuacji.

Related Post