aktywna rodzina

„Aktywna rodzina” zastąpi program 500+?

Czy to możliwe, że już niebawem program 500+ przestanie istnieć? Nowy pomysł ma Nowoczesna, choć wydaje się on mało realny. Mowa o programie „aktywna rodzina”, którego projekt ustawy gotowy ma być jeszcze przed wakacjami sejmowymi.

Ulgi podatkowe

Dziś z programu 500+ korzysta aż 3,9 mln dzieci. Po zmianach wprowadzonych przez Nowoczesną z programu przygotowanego przez tę partię skorzystać ma aż 6 mln dzieci.

W tym przypadku rodzice nie będą mogli jednak liczyć na comiesięczne środki, ale ulgi podatkowe w wysokości 3 tys. zł na dziecko. Tak więc rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 3 tys. zł, z dwójką dzieci 6 tys., a z trójką dzieci 9 tys. zł. i tak dalej.

Według obliczeń rocznie ma to kosztować budżet 18 mld złotych, przy 25 mld przy programie 500+. Dodatkowo miliard oszczędności miałby generować system rozliczania.

Wsparcie dla najbiedniejszych

Warto zauważyć, że program „aktywna rodzina” dotyczył będzie rodzin, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym PIT – 18 proc., których roczne dochody nie przekraczają 85 000 zł na podatnika. Dotyczy to więc 97 proc. z nich. Nie będzie natomiast wsparcia dla najbogatszych. Natomiast w przypadku tych, którzy tylko nieznacznie przekroczyli próg, zastosowana zostanie zasada złotówka za złotówkę.

Czy program ten ma szansę powodzenia? Wydaje się, że nie. W przypadku klubu parlamentarnego PiS i jego posłów jest on nie do przyjęcia.

Related Post