bieda

Bieda dotyka co siódme polskie gospodarstwo

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie napawają optymizmem. Analizując badania przeprowadzone w roku 2015, wynika z nich, że aż 14% polskich gospodarstw żyje poniżej granicy ubóstwa. Bieda dotyka więc co siódmy dom w naszym kraju. Zauważmy jednak, że badania były przeprowadzane na grupie 14 tysięcy respondentów.

Według wyników 14 proc. gospodarstw domowych nad Wisłą miało w 2015 r. dochody poniżej przyjętej granicy ubóstwa. Założono też, że dla gospodarstwa jednoosobowego próg ten wynosił 1043 zł, a za granicę ubóstwa przyjęto 60 proc. średniego dochodu wszystkich gospodarstw domowych. Zdecydowanie najgorzej pod tym względem wypadła południowo-wschodnia Polska, a w tym województwa lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Patrząc na to z drugiej strony, aż 17% przekroczyło granicę dla gospodarstwa jednoosobowego 2897 zł, a więc osiągnęło dochody wysokie. Bieda nie grozi też 23% charakteryzującym się dobrymi warunkami życia. Najlepiej pod tym względem wypada Mazowsze, Pomorze, Dolny Śląsk i Śląsk.

Related Post