Rosną renty

Rosną renty i emerytury

1 marca będzie ważną datą dla emerytów i rencistów, a przynajmniej tych, którzy otrzymują świadczenie na najniższym poziomie. Od tego dnia bowiem rosną renty i emerytury. Ile wynosić będą po podwyżce?

Tak oto zgodnie z nowelizacją najniższe emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1 tys. zł. z 880,45 zł obecnie. Z 741,35 zł do 840 zł wzrosną również renty socjalne. Wysokość najniższych rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, urosną natomiast z 675,13 zł do 750 zł.

Tym samym najniższe renty będą wynosić 50% płacy minimalnej, która kształtuje się obecnie na poziomie 2000 zł. Oczywiście wszystkie powyższe są kwotami brutto.

Related Post