Sztuczny liść

Sztuczny liść, który pochłania dwutlenek węgla

Sztuczny liść, nad którym pracują naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, ma ułatwić utylizację dwutlenku węgla. W tym celu w procesie wykorzystywany ma być grafen.

Przykład z przyrody

Naukowcy pracujący nad projektem zauważają, że doskonale z problemem utylizacji radzą sobie rośliny. Te w procesie fotosyntezy przy wykorzystaniu światła przetwarzają go w użyteczne związki. Jednak ilość CO2 jest tak duża, że rośliny sobie z tym nie poradzą. Tutaj w sukurs przychodzi nauka i sztuczny liść.

Badania nad utylizacją dwutlenku węgla są powadzone od dawna. W tym wieloetapowym i skomplikowanym projekcie jednymi z najlepszych produktów końcowych są metan lub metanol, które ponownie wykorzystać można jako paliwa. Podejście polskich naukowców jest o tyle nowatorskie, że chcą w tym procesie użyć katalizatora wykorzystującego grafen.

Sztuczny liść składać ma się z dwóch części. Będą one pełnić te same funkcje co fotosystemy. Tak oto zadaniem fotoanody jest pozyskanie protonów i elektronów pod wpływem światła wykorzystując do tego cząsteczki wody. Katody odpowiadają z kolei za uwodornienie cząsteczek CO2 z wykorzystaniem protonów i elektronów. Sam grafen jest dobrym przewodnikiem elektronów. Nie jest mimo wszystko aktywny w reakcji uwodornienia CO2. Niezbędna jest więc jego modyfikacja i naniesienie fazy aktywnej.

Badania zespołu, w skład którego wchodzą przewodniczący dr Bartłomiej Szyja, dr Katarzyna Pstrowska, doktorant Krzysztof Buzar oraz studentki Kinga Szkaradek i Beata Solecka potrwają trzy lata.

Related Post