sieć szpitali

Ustawa tworząca sieć szpitali weszła w życie

Dziś w życie weszła ustawa, na której podstawie tworzona będzie sieć szpitali. Wiemy już, że pierwsza lista szpitali do niej zakwalifikowanych pojawi się najpóźniej pod koniec czerwca. Obowiązywać zaczną one z kolei od 1 października.

Gwarantowana umowa z NFZ

Przypomnijmy, że sieć szpitali powstaje na bazie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Znaleźć się w niej będą mogły placówki medyczne, które przynajmniej od dwóch lat mają umowę z NFZ. Inną koniecznością jest fakt, że funkcjonować w nich musi izba przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy, choć nie dotyczy to szpitali ogólnopolskich, onkologicznych i pulmonologicznych.

Podzielone one zostaną na kilka poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy z nich to głównie szpitale powiatowe, drugi – ponadpowiatowe, a trzeci – wojewódzkie. Pozostałe to szpitale pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Placówki wchodzące w skład sieci szpitali będą miały gwarantowaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pierwsze listy dotyczące placówek zdrowotnych w każdym województwie pojawią się do 27 czerwca. Do końcówki września zostaną uzupełnione o podmioty składające się z dwóch lub więcej placówek. Obowiązywać będą one od 1 października przez cztery kolejne lata.

Resort zdrowia przekonuje, że sieć szpitali to gwarancja lepszej opieki dla pacjentów i skrócenia kolejek. Nie brak jednak głosów krytyki, że sieć nie zmieni nic na lepsze, a jedynie sytuację panującą w służbie zdrowia jeszcze pogorszy.

Related Post