wsparcie dla małych firm

Wsparcie dla małych firm od PARP

Nawet 20 milionów złotych na projekty wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych przewiduje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Łącznie na wsparcie dla małych firm PARP ma aż 800 mln złotych.

Dwa konkursy

Oba konkursy ruszają w poniedziałek, przy czym jeden z nich dotyczy elektromobilności. W tej branży firmy mogą startować z projektami o wartości minimum 5 mln złotych, podczas kiedy w innych od 10 mln zł.

Warto dodatkowo zauważyć, że PARP ułatwiła również procedurę konkursową. W porównaniu z poprzednią edycją nie jest już obowiązkowa ochrona patentowa projektu, a więc jej brak nie będzie skutkował odrzuceniem wniosku. Jeśli mimo wszystko taka ochrona się pojawi, to wniosek otrzyma dodatkowe punkty. Zaznaczono jednocześnie, że maksymalnie projekt otrzyma cztery punkty. Wcześniej mógł mieć o oczko więcej.

W projektach elektromobilności same produkty wykorzystywać muszą natomiast bezpieczne materiały podlegające odzyskowi, z poszanowaniem środowiska i zasad społecznych.

Wnioski składać mogą małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które dodatkowo w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, uzyskały przychód ze sprzedaży na poziomie co najmniej miliona złotych.

Dofinansowanie projektu maksymalnie wyniesie 20 mln zł.

Related Post