560 euro

560 euro dla obywateli Finlandii za nic

Jeżeli wydaje Wam się, że program Rodzina 500+ to ukłon rządzących w stronę społeczeństwa, to co powiecie na działania sprawujących władzę w Finlandii? W ramach bezwarunkowego dochodu gwarantowanego (BDG) rząd skandynawskiego państwa chce bezrobotnym rozdawać 560 euro miesięcznie zupełnie za nic. Skąd taki pomysł?

Otóż w Finlandii chcą się przekonać, czy przyznanie obywatelowi pieniędzy za nic może zmniejszyć bezrobocie, zastąpić obecne zasiłki dla bezrobotnych i uprościć system świadczeń socjalnych. Oczywiście na takie profity nie może liczyć każdy. Z grona bezrobotnych w tym kraju zostanie wylosowanych bowiem 2000 osób, które świadczenie takie będą dostawać przez dwa lata.

Bez opodatkowania i z możliwością podjęcia pracy

Warto zauważyć, że będzie to dochód nieopodatkowany. To jednak nie wszystko. Nie mniej istotne jest to, że obywatele, którzy dostaną 560 euro, będą mogli podjąć pracę zarobkową. Nie będzie się to też wiązać z utratą świadczenia.

Władze mają nadzieję, że taki dochód podstawowy uprości dość skomplikowany system świadczeń socjalnych. Obecnie obejmuje on zasiłki dla bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki na dzieci, dodatki na kształcenie, a i to nie wszystko.

Z punktu widzenia Polaka świadczenie to jest naprawdę wysokie. W Finlandii 560 euro miesięcznie szału jednak nie robi. Średnie miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w tym kraju wynoszą bowiem ok. 3 tys. euro. Inicjatywa jest jednak naprawdę ciekawa.

Related Post