dług publiczny

Dług publiczny Polski przekroczył bilion złotych

Forum Obywatelskiego Rozwoju informuje, że dług publiczny przekroczył bilion złotych. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miałoby się to zmienić. Dla porównania wystarczy dodać, że wartość długu to obecnie 45-letnia obsługa programu 500+”.

Kto za to zapłaci? Rzecz jasna wszyscy obywatele. Aby spłacić go w całości, każdy z nas musiałby dorzucić się do składki w wysokości 26 338 zł.

Zauważmy też, że w obecnym roku sytuacja wyglądać będzie jeszcze gorzej. Otóż po raz kolejny wydatki państwa będą wyższe niż wpływy do budżetu. Tak oto szacuje się, że do budżetu wpłynie 325 mld zł, podczas kiedy wydatki wyniosą aż 384 mld zł. Tym samym dług publiczny może powiększyć się o 59 mld zł, co będzie kolejnym rekordem.

Dług publiczny to jedno. Nie zapominajmy jednak także i o naliczanym zadłużeniu. Szacuje się, że z każdą sekundą zwiększa się ono o 1 731 zł, co na pewno nie rokuje najlepiej.

Nie jest najgorzej

Dla wielu sytuacja wydaje się być tragiczna. Nie jest jednak najgorzej. Otóż Polska jest jednym z niewielu krajów, który spełnia wymogi Unii Europejskiej w zakresie długu do PKB. Dopuszczalnym progiem jest tutaj zadłużenie na poziomie 60 proc., podczas kiedy wskaźnik naszego kraju wynosi 53,8 proc. Dla porównania niemiecka gospodarka jest zadłużona na ponad 70 proc, a brytyjska w okolicach 90 proc. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych, Japonii czy we Włoszech.

Dług ukryty

Z drugiej strony dług publiczny nie zawiera tutaj w sobie tak zwanego długu ukrytego. Szacuje się, że ten wynosi już 3 bln 246 mld 275 mln zł. Całościowy dług wynosi więc już ponad 4 bln złotych, a więc w porównaniu do PKB przekracza on już 200 procent.

Related Post