unijny PKB

Unijny PKB – Polska wytworzyła 2,9 proc. produktu krajowego brutto UE

Eurostat, a więc europejski urząd statystyczny poinformował, że w ubiegłym roku produkt krajowy brutto (PKB) Unii Europejskiej wyniósł 14,8 bln euro. Unijny PKB taki wynik zawdzięcza trzem państwom, a mianowicie Niemcom, Wielkiej Brytanii i Francji. Wygenerowały one bowiem przeszło połowę produktu krajowego brutto całej Wspólnoty.

Numerem jeden są Niemcy

Aż 3,1 bln euro PKB osiągnął w Niemczech. Nie jest tajemnicą, że to obecnie najsilniejsza gospodarka UE, która wytworzyła aż 21,1 proc. unijnego PKB. Za Niemcami dalej plasują się: Wielka Brytania – 16 proc., Francja – 15 proc., Włochy – 11,3 proc., Hiszpania – 7,5 proc. i Holandia – 4,7 proc.

Nie najgorzej w tym zestawieniu wypadła Polska. Nasza gospodarka z PKB na poziomie 424,6 mld euro wytworzyła 2,9 proc. unijnego PKB, ostatecznie plasując się na miejscu ósmym. Tym samym wyprzedziliśmy między innymi Belgię – 2,8 proc. i Austrię – 2,4 proc.

Daleko za nami znalazły się z kolei kraje, które wytworzyły poniżej 1 proc. unijnego PKB. Zalicza się do nich Węgry, Słowację, Luksemburg, Bułgarię, Chorwację, Słowenię, Litwę, Łotwę, Estonię, Cypr i Maltę.

Related Post