wzrost wydatków na obronność

MON planuje wzrost wydatków na obronność

Ministerstwo Obrony Narodowej ma w planach wzrost wydatków na obronność. Obecnie na ten cel wydawanych jest nie mniej niż 2 proc PKB. Do roku 2030 MON ma zamiar zwiększyć wydatki do 2,5 proc. PKB. W planach jest również zwiększenie liczebności wojska. Tak przynajmniej zakłada nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych.

200 tys. etatowych żołnierzy

MON ma zamiar zwiększyć liczebność armii do 200 tys. żołnierzy. Obecnie ich liczba to bowiem 150 tys. Ponadto zauważmy, że z owych 200 tys. mundurowych aż 130 tys. ma być żołnierzami zawodowymi.

Ministerstwo Obrony Narodowej zauważa, że obecny limit jest niewystarczający, jeśli pod uwagę wziąć mamy również WOT, a więc wojska obrony terytorialnej.

Zwiększenie wydatków z PKB

Projekt ma na celu także wzrost wydatków na obronność. Zakłada on, że w roku 2018 na ten cel przeznaczone zostanie nie mniej niż 2 proc. PKB. Kolejno w 2019 r. ma to być co najmniej 2,1 proc., w latach 2020-23 – minimum 2,2 proc., 2024-25 – 2,3 proc., 2026-29 – 2,4 proc., a w 2030 r. i latach kolejnych – co najmniej 2,5 proc.

Related Post