Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera Polskę

EBI, a więc Europejski Bank Inwestycyjny w ubiegłym roku wsparł nasz kraj kwotą 4 miliardów 400 milionów euro. Rok wcześniej pożyczone środki był jeszcze wyższe i wyniosły 5,5 mld euro. Na co wydane zostały te pieniądze?

Inwestycje drogowe i kolejowe

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Vazil Hudák powiedział, że największa część środków EBI została przyznana na budowę infrastruktury, a więc drogi i koleje. Tak oto 780 milionów euro zostało wydanych na budowę i modernizację ponad 330 kilometrów torów kolejowych czy następnie zakup 30 sztuk kolejowego taboru. Poza tym wsparto również budowę 40 kilometrów drogi ekspresowej S7.

To jednak nie wszystko. Zyskały również mniejsze i średnie firmy, a także przemysł przetwórczy. Nie zapomniano również o terenach wiejskich, w które Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował 700 milionów euro.

Weźmy tu pod uwagę, że Polska od EBI dostała najwięcej ze wszystkich państw, które w roku 2004 przystąpiły do Wspólnoty. Jest też na szóstym miejscu pośród wszystkich beneficjentów banku.

To oczywiście nie koniec, bo Europejski Bank Inwestycyjny nadal będzie pomagał Polsce. W tym roku skupi się on na zwiększeniu tempa modernizacji polskich miast czy promowaniu strategicznych inwestycji w obszarach innowacji, badań i rozwoju. Zyskają także małe i średnie firmy oraz sektor energii odnawialnej.

Related Post