Faktoring Biznes – dla kogo?

Biznes wymaga pewnej wiedzy, która pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału firmy i jej pracowników. Jednym ze sposobów wykorzystujących wiedzę w biznesie jest posłużenie się faktoringiem. Jest to alternatywna forma finansowania. Innymi słowy jest to przeniesienie wierzytelności na faktora.

Biznes oparty na faktoringu potrzebuje również wynagradzać faktora za jego usługi. Działaniem faktora ma być przede wszystkim ściąganie należności od dłużnika i kierowanie ich w biznes. Dzięki temu biznes zyskuje albo odzyskuje pieniądze, a dłużnik czuje się bezpieczniej. Faktorant jest obciążony ryzykiem, ponieważ nie wie czy dłużnik jest wypłacalny. Wykupuje on niejako dług wierzyciela, spłaca go i czeka aż dłużnik się wyrobi w konkretnym czasie i odda mu zainwestowane pieniądze. W tym czasie pieniądze te zarabiają już w biznesie.

Faktoring w biznesie oznacza również to, że faktor przejmuje ryzyko związane z finansowaniem wierzyciela. Dłużnik może być zawiadomiony o faktoringu natychmiast albo przed terminem płatności, niektóre firmy również stosują faktoring tajny, kiedy to w ogóle nie informują dłużnika o faktoringu.

Related Post