Jak wybrać dobrą firmę windykacyjną?

Radzimy omijać z daleka firmy windykacyjne które za przyjęcie zlecenia pobierają zaliczki. Jeśli zdecydujecie się skierować sprawę do windykacji zorientujcie się na temat wynagrodzenia pobieranego przez firmę – kiedy jest ono płatne – przed czy po wykonaniu windykacji.

Drugą ważną kwestią jest wysokość wynagrodzenia. Profesjonalna windykacja należności ma swoją cenę. Nie może być ona zbyt wysoka, lecz równocześnie może być bardzo niska – efekt działań windykacyjnych w dużej mierze zależy od tego, ile można na windykacji zarobić. Minimalna stawka przy odzyskiwaniu niewielkich wierzytelności (kilkutysięczne) to 15% należności głównej. Przy większych wierzytelnościach rzędu kilkudziesięciu tysięcy prowizja wynosi przeważnie około 10% od należności głównej. Przy windykacji należności główną zasadą jest kwestia wynagrodzenia, jakie pobierze firma w przypadku skutecznej windykacji. Dlatego nie ma możliwości prowadzenia windykacji za niskie prowizje – działania takie są po prostu nieopłacalne – żadna firma windykacyjna nie przyłoży się do działania jeżeli nie będzie mogła na tym zarobić. Windykacja ma jedną wielką zaletę – zlecając ją firmie windykacyjnej nie ponosicie żadnego ryzyka. Jeśli uda się przeprowadzić ją skutecznie odzyskacie swoją należność, a wynagrodzenie zostanie pobrane przez firmę z odzyskanej należności, jeśli mimo dołożenia wszelkich starań, nie uda się odzyskać należności, nie poniesiecie żadnych dodatkowych kosztów.

Przy wyborze odpowiedniej firmy ważną kwestią są referencje jakie ta firma posiada. Jest to jedna z najważniejszych kwestii przy wyborze właściwego partnera. Zapoznając się z referencjami możecie uzyskać obraz rzetelności danej firmy i uzyskać od firm z nią współpracujących informacje na temat skuteczności. Zdarzają się sytuacje gdy zwłoka w zwrocie zobowiązania nie jest wynikiem złej woli dłużnika lecz on sam na skutek działań swoich dłużników popadł w trudną sytuację finansową i spowodowało to nieregulowanie swoich zobowiązań. W sytuacji takiej prowadząc windykację firma windykacyjna orientuje się, czy dłużnik sam nie posiada jakichś swoich osobistych dłużników i w sytuacji takiej zaproponuje dłużnikowi odzyskanie jego wierzytelności a następnie spłacenie z odzyskanych kwot jego zobowiązań. Windykacja należności nie polega jedynie na ściganiu dłużników ale również na zrozumieniu ich sytuacji i indywidualnym podejściu do nich, przez to można osiągnąć o wiele lepsze efekty. Dobra firma windykacyjne potrafi podjąć takie działania przez to prowadzona przez nią windykacja należności może mieć „ludzką twarz” i wcale nie musi oznaczać wielkich kłopotów dla dłużnika. 

Related Post