Strona głównaFinanseWażne zmiany w ustawie o rachunkowości – czego dotyczą?

Ważne zmiany w ustawie o rachunkowości – czego dotyczą?

Data:

Wybrane dla Ciebie

Małe wiatraki są na skraju bankructwa

Rolnicy, którzy inwestowali w elektrownie wiatrowe, dziś mają ogromne...

Rynek nieruchomości w Polsce – co skłania nas do zakupu mieszkań kompaktowych

Jak wygląda rynek nieruchomości w Polsce? Jak się okazuje,...

Gwarantowana pensja dla bezrobotnych również w Kanadzie

Po Finlandii czy Holandii kolejny kraj ma zamiar wprowadzić...

Wsparcie dla małych firm od PARP

Nawet 20 milionów złotych na projekty wdrażające wyniki prac...

Problemy z płatnością banknotem 500 PLN

Banknot o nominale pięciusetzłotowym z wizerunkiem Jana III Sobieskiego...

W zakresie rachunkowości zmiany postępują niezwykle dynamicznie. Te najnowsze weszły w życie od stycznia 2019 roku. Co się zmieniło? Na czym dokładnie polegają i jakie skutki ze sobą niosą? O tym poniżej.

Zmiany w rachunkowości – od kiedy i dlaczego?

W październiku 2018 roku sejmowa Nadzwyczajna Komisja do spraw deregulacji przyjęła zmiany w ustawie o rachunkowości. Ich cel to uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z istotnych zmian jest redukcja obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców. Ponadto dotychczasowe uprawnienia przyznano szerszemu gronu podmiotów. Zmiany obejmują także wątpliwości zgłaszane do urzędów dotyczące wprowadzenia zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców oraz prowadzenia kontaktów z podmiotami, które okazały się nieuczciwe.

Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości:

  • zwiększenie zakresu jednostek, które mogą korzystać z uproszczeń przysługujących małym jednostkom poprzez podniesienie progów z 17 na 25,5 mln w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln na 51 mln w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów;
  • podniesienie progów, które uprawniają jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej. Zmiany dotyczą: klasyfikowania umów leasingu, stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, odstąpienia od ustalonych aktywów, tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz wiele innych.
  • umożliwienie odstąpienia od tworzenia rezerw na zobowiązania oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów dla jednostek mikro, pewnych organizacji pozarządowych z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą w sprawie rachunkowości;
  • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości finansowej oraz wprowadzenie dla tych jednostek możliwości zaniechania tworzenia tzw. biernych rozliczeń międzyokresowych dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników;
  • skrócenie czasu przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych (przechowywanie trwałe przez 5 lat).

Następstwa wprowadzanych zmian w ustawie

Jednym z efektów wprowadzanych zmian jest wyeliminowanie obowiązku podwójnego zawiadamiania o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez płatników podatku dochodowego. Po zmianach w ustawie zawiadomienie wystarczy złożyć w zeznaniu przygotowywanym za dany rok podatkowy.

Ponadto więcej jednostek z przychodem netto poniżej 3 mln zostało zaliczonych do tzw. jednostek mikro. Korzyści nastąpią w zakresie bilansu czy rachunku zysków i strat.

Podniesiono też progi dla kategorii małych jednostek. Jednostki te mogą korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tej kategorii sprawozdawczości finansowej (możliwość sporządzania uproszczonego bilansu, rachunku zysku i strat, zwolnienia ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawiania zmian w kapitale własnym oraz swojej działalności). Te ostatnie zmiany wynikają z konieczności dostosowania do przepisów unijnych. Interesującą zmianą jest możliwość odstąpienia przez pewne jednostki od tworzenia tzw. rezerw na zobowiązania oraz odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów.

Zmiany te mają dotyczyć jednostek mikro określonych w art. 3 ust. 1a i 1b, jednostek małych określonych w art. 3 ust. 1c i 1d oraz organizacji pozarządowych i innych, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 1e).

Podniesienie progów wartościowych w znowelizowanej ustawie

Podniesienie progów wartościującej dot. sumy aktywów oraz przychodów ze sprzedaży towarów oraz produktów o 50% oznacza, że większość jednostek może skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek w ewidencji księgowej oraz stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. Do kosztów bezpośrednich można doliczać koszty pośrednie związane z wytworzeniem produktów niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Aby rozwiać ewentualne wątpliwości w zakresie wykorzystania wprowadzonych zmian, warto skorzystać w stolicy z profesjonalnych usług księgowych Warszawa

Zmiany w amortyzacji

Zmiany dotyczą jednostek określonych w art. 3 ust. 1a i 1b, jednostek określonych w art.3 ust. 1c i 1d, a także organizacji pozarządowych oraz innych jednostek, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego. Zmiany mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej dzięki zbliżeniu prawa bilansowego do prawa podatkowego. Dla jednostek, które są wskazane w ustawie, oznacza to ułatwienie ustalania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych bez szacowania i uwzględniania okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Ograniczona zostaje także potrzeba prowadzenia podwójnej ewidencji dla celów rachunkowych i podatkowych.

Skutki podniesienia progów wartościowych

Dotyczy to sumy aktywów oraz przychodów ze sprzedaży towarów i produktów o 50%. Zmiana ta daje prawo większej liczbie jednostek do skorzystania z uproszczeń w księgowości.

Uproszczenia w rachunkowości ważną zmianą dla przedsiębiorców

Zmiana ustawy o rachunkowości dokonała zmian w rozszerzeniu katalogu jednostek mikro i małych firm. Zmiany te dotyczą także częściowego zbliżenia rachunkowości do przepisów podatkowych i gospodarczych. Innowacje dotyczą sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku. W razie wątpliwości w interpretacji zapisów w ustawie, można skorzystać z doradztwa księgowego Warszawa.

Newsletter

Najnowsze

Subskrybuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x