staż pracy na działalności gospodarczej

Staż pracy na działalności gospodarczej? Nowoczesna składa projekt ustawy

Nie jest wykluczone, że już niebawem liczyć się będzie również staż pracy na działalności gospodarczej. Z takim projektem do sejmu chce wyjść Nowoczesna. Bardzo możliwe, że ten zostanie przyjęty, bo poprzeć go może również Prawo i Sprawiedliwość.

Urlop wypoczynkowy i inne przywileje

Chodzi o to, aby prowadzący własną działalność gospodarczą oraz zatrudnieni w spółce w roli wspólnika lub członka zarządu mieli takie same przywileje, jak pracujący na umowach o pracę. W związku z tym, że staż pracy nie jest im naliczany, nie mają oni prawa do dłuższego urlopu wypoczynkowego czy prawa do urlopu wychowawczego. Poza tym w razie odejścia z pracy lub zwolnienia obowiązuje ich krótszy okres wypowiedzenia.

Wydaje się, że zmiana taka jest potrzebna. Trzeba bowiem pamiętać, że obecnie Kodeks Pracy do stażu pracy zalicza nawet okres nauki. Okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy pracy w roli członka zarządu już nie, co wydaje się poważnym uchybieniem.

PiS poprzez projekt Nowoczesnej?

Warto zauważyć, że w roku 2010 w interpelacji uwagę na ten problem zwracał już poseł PiS, Lech Kołakowski. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, że Prawo i Sprawiedliwość poprze ten pomysł i staż pracy na działalności gospodarczej będzie liczony.

Pozostaje mieć nadzieję, że po raz kolejny w sejmie nie przeważy waga partii, a potrzeba społeczna i politycy wrogich ugrupowań przegłosują ten projekt.

Related Post