Karty kredytowe

Karta kredytowa to karta płatnicza wydawana użytkownikowi jako system płatności. Pozwala ona na płacenie za towary i usługi w oparciu o swoistą obietnicę zapłaty za nie.

Wydający kartę tworzy odnawialne konto i przyznaje konsumentowi linię kredytową. Użytkownik takiej karty może pożyczać pieniądze do określonego limitu.

Karta kredytowa różni się tym od karty płatniczej, że nie wymaga regulowania całego zadłużenia co miesiąc. Umowa o kartę kredytową jest umową zawieraną pomiędzy organem wystawiającym (zazwyczaj są to banki).

Umowa o kartę kredytową zawsze zamiera określone precyzyjnie warunki, ceny i oprocentowanie na karcie kredytowej. Karty kredytowe wydawane są przez banki lub związki kredytowe. Elektroniczne systemy weryfikacji pozwalają zweryfikować w ciągu kilku sekund, czy karta jest ważna. Każdego miesiąca użytkownik karty kredytowej otrzymuje droga pisemnej korespondencji lub elektronicznie informację o podjętych z karty środkach oraz zaległych opłatach.

Po otrzymaniu pisma, posiadacz karty może zakwestionować słuszność naliczonych opłat, pod warunkiem, że ma ku temu podstawy. Ponadto, jeśli użytkownik karty kredytowej nie dokona przynajmniej minimalnej wpłaty w wyznaczonym terminie, bank może nałożyć na niego określone w umowie sankcje finansowe.

Dostawca kart kredytowych zazwyczaj odstępuje od naliczania jakichkolwiek odsetek, jeżeli klient każdego miesiąca regularnie dokonuje wpłat minimalnych. Dokładny sposób, w jaki naliczane są odsetki zazwyczaj wyszczególniony jest w umowie posiadacza karty oraz dodatków w skrócie przedstawiony w każdym otrzymywanym przez niego wyciągu bankowym.

Główną korzyścią z posiadania karty kredytowej jest wygoda. W porównaniu do kart debetowych oraz odchodzących już w zapomnienie czeków, karta kredytowa pozwala na samodzielne zaciąganie kredytów krótkoterminowych, które pozwalają na szybkie otrzymanie pieniędzy. Karty kredytowe mogą również dawać możliwość zdobycie interesujących nagród, które można wymienić na gotówkę, produkty lub bilety lotnicze.

Related Post