segregacja śmieci

Segregacja śmieci – co nas czeka po 1 lipca?

Z dniem pierwszego lipca wchodzą w życie nowe zasady segregacji śmieci. Po ich wprowadzeniu korzystać będziemy z pojemników żółtych, niebieskich, zielonych i brązowych, w których wylądują śmieci ulegające biodegradacji. Jak wyglądać będzie więc segregacja śmieci po zmianach?

Papier do niebieskiego

Tak oto w niebieskim pojemniku znajdzie się miejsce na papier, a więc między innymi opakowania, karton, tekturę, katalogi, prospekty, gazety i czasopisma, ulotki, papier biurowy i szkolny, książki, zeszyty, worki papierowe, torby z papieru czy zadrukowane kartki.

Nie będzie w nim natomiast miejsca dla zużytych chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru mocno zabrudzonego bądź też zatłuszczonego, kartonów po napojach czy mleku, worków po nawozach, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, pieluch jednorazowych, tapet, podpasek oraz jednorazowych opakowań czy naczyń.

Szkło w zielonym

Do zielonego pojemnika wrzucić będzie można butelki oraz słoiki po napojach czy żywności. Nie będzie można natomiast umieszczać tam ceramiki, porcelany, doniczek, żarówek, luster, szyb, szkła okularowego i żaroodpornego, monitorów, strzykawek i opakowań po lekach czy samych lamp.

Odpady sztuczne w żółtym

Segregacja odpadów w nowym wydaniu uznaje, że pojemnik żółty jest przeznaczony na odpady sztuczne. Znajdzie się w nich miejsce dla opakowań stworzonych z kilku różnych materiałów. Poza tym dla butelek i nakrętek plastikowych, opakowań po środkach czystości i kosmetykach czy worków foliowych i reklamówek. Nie powinno się w nim umieszczać natomiast opakowań po lekach czy puszek po farbach i olejach. To samo tyczy się też baterii i akumulatorów.

Śmieci bio w pojemniku brązowym

Ostatni pojemnik jest na odpady biodegradowalne, a więc na przykład resztki jedzenia, gałęzie, trawę, liście czy korę drzew. Nie powinny się w nim natomiast znaleźć kości czy odpady zwierząt, popiół z węgla kamiennego, drewna impregnowanego czy płyt wiórowych lub MDF, jak również ziemia i kamienie.

Zauważmy jednocześnie, że odpady uznawane za niebezpieczne, a więc baterie, przeterminowane leki czy sprzęt elektroniczny zdawać trzeba w specjalnie przeznaczonych do tego punktach.

Poza tym pamiętajmy, że segregacja śmieci w ramach umów z obecnymi odbiorcami może mieć miejsce nawet do 30 czerwca 2021 roku.

Related Post